T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ADANA / ALADAĞ - Akören Ortaokulu

Duyurular

Haz

2017 yılı il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı.Öğretmenler yeni görev yerlerinini aşağıdaki bağlantıya tıklayarak öğrenebilirler.

May

Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi ve özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecek.

May

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen TEOG sınav sonuçları saat 10.00´da açıklandı. Adaylar sonuçlarını www.meb.gov.tr ve ´E-Okul´ sistemi üzerinden öğrenebilecek.

TEOG sonuçları beklenildiği gibi bugün açıklandı. Binlerce ortaöğretim 8. sınıf öğrencisinin büyük umutlarla girdiği TEOG 2. dönem merkezi ortak sınav sonuçları E- okul sistemi üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler, kişisel bilgileriyle aldıkları puanı görüntülenebiliyorlar

 

May

10 Haziran 2017 tarihinde yapılacak olan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı görevi için öğretmen başvuruları için sistem açıldı.

May

Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2017 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.

May

Veli/Öğrenciler olarak kurumunuzu değerlendirmek için lütfen giriş yapınız ve okulumuzu değerlendiriniz.

Nis

8. Sınıf – 2. dönem, merkezi ortak sınavının soru ve cevapları ile çözüm videoları 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’ten itibaren www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak.

 

Türkçe, matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine ait merkezi ortak sınav soru ve cevapları yazılı olarak, çözümleri ise derslerin branş öğretmenlerinin anlatımlarıyla video olarak yayımlanacak.

Tüm sınavlara ait soru ve cevaplar pdf ortamında yazılı olarak 27 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te www.eba.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacak. Bu saatten sonra da sınavlara ait soru çözüm videoları yapımlarının tamamlanmasının ardından www.eba.gov.tr adresinde yayımlanacak.

Şbt

Öğretmen ve öğrencilerin sanatsal,kültürel ve bilimsel ilgilerini geliştirme ve destek olma fikrinden hareketle EBA’da yarışma düzenlenmektedir.

Katılmak isteyenler ilgi alanlarına göre belirtilen tarihe kadar başvurularını yapabilirler.

 

Ock

Ock

     2016 1.Dönem TEOG sınav sonuçları açıklandı. 1 milyon öğrencinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Yapılan resmi açıklamanın ardından e-Okul üzerinden TEOG sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler, sonuçları T.C. kimlik numaraları, öğrenci okul numaraları ve güvenlik kodu bilgileriyle e-Okul üzerinden öğrenebilecek. 

     MEB´in eğitim-öğretim takvimine göre 2. dönem TEOG sınavları 26 Nisan 2017 - 27 Nisan 2017 tarihinde yapılacak oturumlar ile tamamlanacak. Bu sınavın mazeret sınavı da 20-21 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

                                                                    

 

Kas

23-24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen 1.dönem merkezi ortak sınav soru ve cevapları EBA´da yayınlanmıştır.Öğrencilerimiz aşağıda her ders için linki verilen siteye giriş yaparak sınavlarının nasıl geçtiği ile ilgili doğru ve yanlışlarını görebilirler.

Siteye girdiginizde kitapçıkları Pdf formatında görüntüleyebilir,soruların cevaplarını videodan izleyebilirsiniz.

Kas

Tüm 8. sınıf öğrencilerimize hem bu sınavlarda hemde 23 - 24 Kasım 2016 Çarşamba ve Perşembe günleri girecekleri I. Dönem TEOG sınavlarında şimdiden başarılar diliyoruz.

Ekm

Öğretmenlerimizin 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 1.dönem açtıkları Destekleme ve Yetiştirme Kursu ile ilgili girecekleri sınıflar ve kurs saatleri aşağıdaki belgede yer almaktadır. Öğrencilerimiz kurs programlarına Eba  şifreleri ile her zaman https://e-kurs.eba.gov.tr/  adresinden ulaşabilirer.

Ekm

May

MEB tarafından düzenlenen PYBS sınav tarihi 28 Mayıs olarak belirlenmişti, sınav tarihi daha sonra MEB açıklamasıyla 21 Mayıs olarak değiştirildi. Öğrenciler PYBS sınavına 21 Mayıs 2016 tarihinde girecek. PYBS 2016 sınavı saat 10:00’de yapılacak.

PYBS BURSU NEDİR?

PYBS bursu 3 ayda bir yatırılır ve senede 4 kereye denk gelmektedir. PYBS burslarının ilk veriliş ayı genelde Eylül-Ekim aylarıdır daha sonra Ekim, Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında ödenir. Burs alacak öğrenciler PYBS sınavında alınan puanlara göre belirlenir. PYBS bursu farklı kontenjan gruplarına ayrılarak dağıtılır, %15’i Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamına giren öğrencilere, %10’u ikamet ettiği yerden uzakta okumak zorunda kalanlara, %25’i maddi durumları kötü fakat dersleri iyi olan çocuklara, kalan %50’si ise sınava giren diğer öğrencilere verilmektedir.

PYBS BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak veya mevzuatta
belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.
c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları
sınıfta bir yıllık olmak.
d. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan tasdikname ile
uzaklaştırma veya daha ağır bir ceza almamış olmak.
e. Maddî imkânlardan yoksun bulunmak (Bunun için ailenin 2013 yılı yıllık gelir
toplamından fert başına düşen net miktarın 2014 Malî Yılı için tespit edilen 6.150,00
TL (altıbinyüzelli TL)´yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin, 2828
sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu
kapsamında yer alanlar hariç hangi kontenjan grubunda olursa olsun PYBS
başvuruları kabul edilmeyecektir.).
Aile gelirinin tespitinde ailenin 2013 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında
Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK–1) Öğrenci
Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan
gelirin tespitinde;
 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi
dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2013 yılına
ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili
tedavi yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili
mahkeme kararının tasdikli örneği,
 Aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları beyanı
eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.
Ayrıca;
f. Bursluluğu tercih etmek için;
 Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8´inci sınıfları ile imam hatip ortaokullarının 5 ve
6´ncı sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
 Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11´inci
sınıflarında öğrenim görüyor olmak.
g. Parasız yatılılığı tercih etmek için;
 Ortaokulların 8´inci sınıfında öğrenim görüyor olmak.
 Ortaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç; 9, 10 ve 11´inci sınıflarında öğrenim
görüyor olmak.
 Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11´inci sınıflarında okuyan
öğrenciler için tercih edeceği pansiyonlu okullarda aynı sınıf seviyesinde
öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.